Make your own free website on Tripod.com

Ng

 

Ng... ng... ng... ng...


Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... apa ya?..

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... bingung.

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... ragu.

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... was-was.

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... takut.

 

Hmm... hm.. m.. m.. m....

 

Was-was serta ragu ditiupkan syaitan kedalam dada manusia.

 

Agar manusia menjadi ragu, bingung dan takut.

 

Jika was-was, ragu, bingung ataupun takut sebaiknya jawabannya adalah tidak.

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... bisa menjadi syubhat.

 

Ng.. ng.. ng.. ng.. ng... lebih baik kembali.